Vill du delta i femklubbsregattan 2020? -Inhiberad

NJK / Juniorer / Vill du delta i femklubbsregattan 2020? -Inhiberad

Tyvärr är årets wfemklubbsregatta inhiberad pga. rådande situationen med coronaviruset. Regattan flyttas med ett år framåt.

Ett stort tack till alla som visade intresse!

5-klubbsregattan seglas i år den 12-18 juli i Newport, USA.
Regattan seglas i J22 båtar och NJK:s lag skall bestå av fyra seglare i åldern 15-18 år.

Om du är intresserad av att delta så anmäl ditt intresse senast 30.03.2020 till: junior@njk.fi

På basen av inlämnade anmälningar tar NJK sedan ut det lag som får representera NJK i denna traditionella tävling.
NJK står för anmälningsavgiften och subventionerar seglarnas resekostnader.

Med vänliga hälsningar,
Kasimir Johansson
Chefstränare, NJK

(redigera)
Facebook YouTube
X