Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2020

NJK / Nyheter / Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2020

Enligt klubbens stadgar sker val av styrelse, revisorer och valkommitté på höstmötet.
Valkommitténs förslag är följande:

   

Styrelse

Mats WelinKommodor(omval)
Johan LindbergI. Vicekommodor(nyval)
Petri EväsojaII. Vicekommodor(nyval)
Johan GräsbeckSkattmästare(omval)
Disa LångströmLedamot(2018 - 2020)
Christian HortlingLedamot(2019 - 2021)
Livia VäresmaaLedamot(2019 - 2021)
Suvi Sundelin (ersättare för Camilla Cedercreutz)Ledamot(nyval, 2020)
Casper Grönblom Ledamot(nyval 2020 - 2022)
Richard HelenelundLedamot(nyval 2020 - 2022)

Revisorer:

Anders Svennas
Bengt Nyholm

Revisorssuppleanter:

En av Ernst & Young Ab utsedd person
Stefan Blomqvist

Verksamhetsgranskare:

Jim Fagerstörm

Verksamhetsgranskarens suppleant:

Andreas Stenius

Valkommittén

(enligt stadgarna ordförande + 3 medlemmar)
Kati Steniusordförande(omval, 2018-2021)
Malin Lindholm(omval, 2017-2020)
Patrik Hertsberg(omval, 2019-2022)
Carolus Reincke(nyval, 2020-2023)

Helsingfors, 25.11.2019

Magnus Vaenerberg, ordf., Malin Lindholm, Kati Stenius och Patrik Hertsberg

(redigera)
Facebook YouTube
X