Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2019

NJK / Nyheter / Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2019

Enligt klubbens stadgar sker val av styrelse, revisorer och valkommitté på höstmötet.
Valkommitténs förslag är följande:

   

Styrelse

Mats WelinKommodor(omval)
Jan HörhammerI. Vicekommodor(omval)
Erik WallinII. Vicekommodor(nyval)
Johan GräsbeckSkattmästare(omval)
Johan LindbergLedamot(2017 – 2019)
Petri EväsojaLedamot(2017 – 2019)
Camilla CedercreutzLedamot(2018 - 2020)
Disa LångströmLedamot(2018 - 2020)
Livia VäresmaaLedamot(2019 - 2021)
Christian HortlingLedamot(2019 - 2021)

Revisorer:

Anders Svennas
Bengt Nyholm

Revisorssuppleanter:

En av Ernst & Young Ab utsedd person
Stefan Blomqvist

Verksamhetsgranskare:

Jim Fagerström

Valkommittén

(enligt stadgarna ordförande + 3 medlemmar)
Magnus Vaenerbergordförande(omval, 2016-2019)
Malin Lindholm(omval, 2017-2020)
Kati Stenius(omval, 2018-2021)
4:e medlemmen bekräftas under vårmötet 2019

Helsingfors, 27.11.2018

Magnus Vaenerberg, ordf., Christian Hortling***, Malin Lindholm och Kati Stenius

*** Notera att Christian Hortling jävade sig själv från valkommitténs förslag samma dag som höstmötet då han själv blev föreslagen som styrelseledamot.
Höstmötet beviljade av samma orsak valkommittén tilläggstid för ett förslag till valkommitté fram till vårmötet 2019 då förslaget är på agendan.

(redigera)
Facebook YouTube
X