Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2018

NJK / Nyheter / Valkommitténs förslag till styrelse och revisorer för NJK för år 2018

Anmäl dig till höstmötet här! »

Enligt klubbens stadgar sker val av styrelse, revisorer och valkommitté på höstmötet.
Valkommitténs förslag är följande:

   

Styrelse

Mats WelinKommodor(omval)
Jan HörhammerI. Vicekommodor(omval)
Niklas StockmannII. Vicekommodor(omval)
Johan GräsbeckSkattmästare(ny)
Måns ForssLedamot(2016 – 2018)
Max JohanssonLedamot(2016 – 2018)
Petri EväsojaLedamot(2017 – 2019)
Johan LindbergLedamot(2017 – 2019)
Camilla CedercreutzLedamot(2018 - 2020)
Disa LångströmLedamot(2018 - 2020)

Revisorer:

Anders Svennas
Bengt Nyholm

Revisorssuppleanter:

En av Ernst & Young Ab utsedd person
Stefan Blomqvist

Verksamhetsgranskare:

Henrik Sjöblom

Valkommittén

(enligt stadgarna ordförande + 3 medlemmar)
Magnus Vaenerbergordförande(omval)
Christian Hortling(omval)
Malin Lindholm(omval)
Kati Stenius(ny)

Helsingfors, 17.11.2017

Lars Dahlberg, ordf., Malin Lindholm, Johan Gräsbeck, Christian Hortling, Magnus Vaenerberg

Anmäl dig till höstmötet här! »

(redigera)
Facebook YouTube
X