Uppdaterade riktlinjerna för NJK Junior

NJK / Nyheter / Uppdaterade riktlinjerna för NJK Junior

NJK juniors riktlinjer:

På grund av den rådande situationen kring Corona (COVID-19) har beslut om special riktlinjer för verksamheten som ordnas för juniorer gjorts. Beslut kring de olika grupperna och lägren har tagits och vi följer aktivt med hur situationen utvecklas. Nedanstående riktlinjer kommer gälla från och med 1.6.2020 tillsvidare.

Uppdatering om grupperna:
Zoom8/Laser-gruppen, Optimistgruppen, Ankorna och Optimistranking seglar enligt sin kalender. Tränarna för grupperna kommer kommunicera hur de rådande riktlinjer påverkar gruppens träningar.

Kölbåtsgruppens vårsäsong sker inte på grund av att vi inte kan i dagsläget tillåta segling med juniorer i flerpersonsbåtarna. Vi siktar på att kunna påbörja kölbåtsgruppen för hösten från och med måndagen 17.8.2020. De som betalat anmälningsavgiften kontaktas via e-post.

Uppdatering om seglingslägren:

Seglingsläger 1 +2, Anklägret, Kappseglingslägret och veckoträningsgruppernas lägerdagar får ordnas med åtgärder för att säkerställa säkerheten av våra juniorer och tränare.

Kölbåtslägret flyttas från juni till augusti, vi siktar på att ordna lägret 15- 16.8.2020. De som anmält sig till lägret kommer att kontaktas via e-post.

Kajholmslägret siktar vi på att kunna ordna. Anmälning kan nu även göras via e- post på junior@njk.fi, betalning av lägeravgiften sker först när lägret bekräftats.

Allmänna Junior riktlinjer:

–  Varken barnen eller tränarna får komma på träningar om de är sjuka. Ifall man blir sjuk bör man kontakta ansvarstränaren/junior@njk.fi.

–  Gruppstorlekarna kommer hållas små. Vi strävar till att hålla samma grupper under hela vår/sommar säsongen. Ifall du har frågor angående gruppen kontakta ansvarstränaren/junior@njk.fi.

–  Vi strävar till att undvika fysiska samlingar vid samband av träningarna, i mån av möjlighet sköter vi palaver innan träningen på distans och efter träningarna ordnas palaver på distans också vid behov. Ifall fysisk palaver hålls bör tränaren se till att upprätthålla säkerhetsavstånd.

–  Vi rekommenderar att barnen kommer ombytta till stranden, omklädningsutrymmen och toaletterna öppnas 1.6.2020 för juniorerna. Ifall användning av dessa utrymmen ber vi uppmärksamma skyddsavstånden.

–  Bastun kommer vara fortsättningsvis ur bruk.

–  Vi önskar att barnen/tränarna undviker att komma med kollektivtrafik till träningarna.

–  Enstaka juniorerna kan tas i gummibåt under träningen, vi kommer även under då sträva till att upprätthålla skyddsavstånden och träningarna planeras enligt detta.

–  För att säkerställa säkerheten kommer de olika grupperna ha lägre vindgräns för

att träningen kan ordnas. Tränarna ordnar istället träning på distans eller byter träningens tidpunkt.

–  Under hela träningen bör man beakta skyddsavståndet, vi ber extra uppmärksamhet fästas då man riggar båten/är vid jollerampen/ute på vattnet.

–  Handskar ska strävas till att användas under hela träningen av både juniorerna och tränarna.

–  Alla juniorer har egen t.ex. vattenflaska, solkräm och håller sin egendom skilt från andra.

–  Ökad städning av gemensamma utrymmen och utrustning kommer utföras av tränarna.

–  Användning av flerpersonbåtarna i juniorverksamheten är förbjudet tillsvidare.

Genomgång om hur dessa riktlinjer i praktiken tillämpas går ansvarstränarna igenom med sina grupper. Vi vill påminna att vi på junior sidan gör vårt yttersta för att minimera riskerna med vår verksamhet men i dagsläget är slutliga beslutet angående en juniors deltagande i verksamheten hos vårdnadshavaren. Ifall ni känner er osäkra tveka inte om att kontakta oss!

Vid frågor kan ni kontakta:

Emilia Winqvist

Juniorchef 040 532 1417 junior@njk.fi

NJK:s juniorläger riktlinjer:

–  Varken barnen eller tränarna får komma på träningar om de är sjuka. Ifall man blir sjuk bör man kontakta junior@njk.fi/emilia.winqvist@njk.fi.

–  Gruppstorlekarna kommer hållas mindre än vanligt. Till exempel på seglingsläger 1 + 2 kommer lägret delas upp i 3 enskilda grupper.

–  På lägren kommer fördelningen av grupperna hållas samma under hela lägret och tränarna för grupperna kommer vara samma genom lägret.

–  På de större lägren kommer de olika grupperna ha olika mötes och avslutningsplatser.

–  Under alla våra läger kommer vi schemalägga dagarna för att sträva till att hålla de olika grupperna helt åtskilda från varandra även under t.ex. fritid och lunch.

–  Detta innebär att på de större lägren kommer ingen gemensam avslutning av lägret ske utan det sker i smågrupperna.

–  Vi rekommenderar att barnen kommer ombytta till stranden, omklädningsutrymmen och toaletterna kommer vara öppna men vid användning av dessa utrymmen ber vi uppmärksamma skyddsavstånden.

–  Tränarna kommer hjälpa och stöda juniorerna med att kunna upprätthålla skyddsavstånden.

–  Bastun kommer vara fortsättningsvis ur bruk.

–  Ökad städning av gemensamma utrymmen och utrustning kommer utföras av tränarna. Detta sker både innan, under och efter lägerdagarna.

–  Vi önskar att barnen/tränarna undviker att komma med kollektivtrafik till lägren.

–  Vi ber föräldrar vid mån av möjlighet att inte komma till mötesplatserna för att undvika trängsel.

–  Enstaka juniorerna kan tas i gummibåt under lägret, vi kommer även under detta sträva till att upprätthålla skyddsavstånden och lägret planeras enligt detta.

–  Handskar bör strävas till att användas under hela lägret av både juniorerna och tränarna.

–  Alla juniorer har egen vattenflaska, solkräm och håller sin egendom skilt från andra.

–  Användning av flerpersonbåtarna i juniorverksamheten är förbjudet tillsvidare.

Genomgång om hur dessa riktlinjer i praktiken tillämpas går ansvarstränarna igenom med sina grupper vid start av lägret. Vi vill påminna att vi på junior sidan gör vårt yttersta för att minimera riskerna med vår verksamhet men i dagsläget är slutliga beslutet angående en juniors deltagande på verksamheten hos vårdnadshavaren. Ifall ni känner er osäkra tveka inte om att kontakta oss!

Vid frågor kan ni kontakta:

Emilia Winqvist

Juniorchef 040 532 1417

junior@njk.fi

 

(redigera)
Facebook YouTube
X