Träningsgrupperna 2018 / alternativ sida

NJK / Träningsgrupperna 2018 / alternativ sida

 

Ankorna

I nybörjargruppen, Ankorna, seglar man som 4-7 åring. På Ankornas träningar bekantar man sig med båtarna och lär sig grunderna
inom segling.  Träningarna är samtidigt med de andra träningsgrupperna på onsdagarna.
 

Ankornas träningsprogram 2018

 • Ankorna seglar Optimist och RS-Vision
 • Gruppen tränar onsdagar kl. 18.00-19.30
 • 6 träningar på våren och 6 träningar på hösten
 • Träningsdagar:
  • Våren 25.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, 30.5
  • Hösten 15.8, 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 19.9
 • Ansvarstränare: Meddelas senare
 • Träningsavgift: 240€ för hela säsongen
 • Anmälning och betalning

Efter Ankorna blir det ett naturligt steg att fortsätta till Optimistgruppen.
 
Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765

 

Optimistgruppen

 

I Optimistgruppen seglar 8-15 åringar. Bäst passar Optimisten för seglare i viktklassen 30-45 kilogram.

Optimistgrupperna, som tidigare hette Vind och Vatten och Kadett-Ranking, är nu sammanslagna till en grupp som kallas ”Optimistgruppen”. Gruppen kommer att bestå av olika nivåers seglare. En del har just börjat segla medan några redan har deltagit i tävlingar. Optimistgruppen delas på träningarna in i olika nivågrupper enligt seglarnas kunskapsnivå och rådande vindförhållanden.

NJK erbjuder lämplig träning för alla seglare i gruppen och sporrar seglarna att delta i tävlingar.

Gruppen seglar i första hand optimistjolle. En del av träningarna kan seglas i klubbens RS-vision båtar.

Som huvudtränare för Optimistgruppen fungerar Camilla Cedercreutz.

Målsättningar:

 • utvecklas som seglare
 • delta i NJK:s interna klubbkappseglingar
 • delta i kadett- och utmanartävlingar som ordnas i huvudstadsregionen av andra klubbar

 

Optimistgruppens träningsprogram 2018

Gruppen tränar:

 • måndagar kl. 17-19.30
 • onsdagar kl. 16-19.30
 • torsdagar kl. 17-19.30

Vårsäsongen 2018 inleds måndagen 16. april och pågår till den 20. juni. Seglarna uppmuntras även att delta på NJK:s seglingsläger 4-8 juni (deltagaravgift tillkommer). Vårsäsongen avslutas med NJK:s kappseglingsläger 18-20.6.

Höstsäsongen inleds måndagen 13. augusti och pågår till den 11. oktober. 1-2 st kappseglingar ingår i höstsäsongens program (deltagaravgift tillkommer).

Träningsavgift: vår 250€ / höst 250€
Anmälning och betalning

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765

 
 

Zoom8 gruppen

 

NJK erbjuder träning för ivriga Zoom8 -seglare från alla klubbar och olika nivåer i åldern 10-18 år. Bäst passar båten för seglare i viktklassen 38-55 kilogram.

I kalendern ingår veckoträningar, lägerdagar och några tävlingar. Många av NJK:s framgångsrika seglare har under åren kommit via NJK:s Zoom8 grupp. Man kan bra komma med också som nybörjare. Zoom8 seglarna på NJK erbjuds ett gediget träningsprogram med kunniga tränare.

Tränare säsongen 2018: bl.a. Victor Silén, Kasimir Johansson

Målsättningar:

 • segla och ha roligt tillsammans
 • delta i Zoom8-rankingserien
 • utvecklas som kappseglare
 • delta i världsmästerskapen som ordnas i Lojo 16-22.7

 

Zoom8 gruppens träningsprogram 2018

Gruppen tränar:

 • måndagar kl. 17-20
 • onsdagar kl. 16-19.30
 • torsdagar kl. 17-20

 

Vårsäsongen inleds 16 april. I träningspaketet för våren ingår:

 • veckoträningar 16.4- 31.5
 • träningsläger: 4-7.6 på NJK
 • NJK:s kappseglingsläger: 18-20.6 på NJK
 • 2 rankingtävlingar med tränare
 • 5 lägerdagar under tiden 21.6- juni-juli
 • 4-6 av veckoträningarna under vårsäsongen (16.4-20.6) sker i NJK:s 606-kölbåtar tillsammans med Lasergruppen

Tränaravgift för VM tillkommer.

 

Höstsäsongen inleds 13. augusti. I träningspaketet för hösten ingår:

 • Veckoträningar 13.8- 11.10
 • 2 rankingtävlingar med tränare
 • 3 lägerdagar
 • 4-6 av veckoträningarna under höstsäsongen sker i NJK:s 606-kölbåtar tillsammans med Lasergruppen

Träningsavgift: vår 360€ / höst 360€
Anmälning och betalning

 

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765

 
 

Lasergruppen

 

Laser kan seglas med tre olika riggar 4.7, Radial och Standard beroende på seglingskunskap och storlek.

Viktrekommendationer för respektive rigg: Laser 4.7 ca. 50-65kg, Laser Radial ca. 58-75kg, Laser Standard ca. 75-85kg

NJK erbjuder träning för Laserseglare på olika nivåer. Som tränare fungerar bl.a. Mikael Hyryläinen och Kasimir Johansson.
 

Laser gruppens träningsprogram 2018

I träningspaketet för vårsäsongen 16.4-15.7 ingår:

 • 10 kvällsträningar
 • 4 lägerdagar
 • 6 träningskvällar i NJK:s 606-kölbåtar tillsammans med Zoom8 -gruppen.

I träningspaketet för hösten ingår:

 • 10 kvällsträningar
 • 4 lägerdagar
 • 2 tävlingsdagar med tränare
 • 4-6 träningskvällar i NJK:s 606-kölbåtar tillsammans med Zoom8 -gruppen.

Träningsavgift: vår 350€ / höst 350€
Anmälning och betalning

 

Kontaktperson:
Kasimir Johansson, chefstränare
kasimir.johansson(at)njk.fi
tfn. 040 526 46 87

 

 

29er-gruppen

 

29er seglas bäst av en besättning med en totalvikt på 120-130kg.

NJK erbjuder högklassig träning för 29er-seglare på olika nivåer. Träningen arrangeras genom ett samarbete mellan Silén Brothers Coaching och NJK. Som tränare fungerar bl.a. Victor Silén och Kasimir Johansson.
 

29er gruppens träningsprogram 2018

29er seglas bäst av en besättning med en totalvikt på 120-130kg.

NJK erbjuder högklassig träning för 29er-seglare på olika nivåer. Träningen arrangeras genom ett samarbete mellan ”Silén Brothers coaching” och NJK. Som tränare fungerar bl.a. Victor Silén och Kasimir Johansson.

Säsongen är indelad i två delar, vår- och sommarsäsongen 16.4-12.8 och höstsäsongen 21.8-14.10

I träningspaketet för vår- och sommarsäsongen 16.4-12.8 ingår:

 • 20 kvällsträningar
 • 12 lägerdagar i Finland
 • 10-12 tävlingsdagar med tränare (preliminärt: NJK:s Vårregatta, HSS DownTownRace, 29er EM i Helsingfors)

I träningspaketet för höstsäsongen 21.8- 14.10 ingår:

 • 16 kvällsträningar
 • 6 lägerdagar i Finland
 • 2 tävlingsdagar i Finland

I träningspaketet ingår tränare på Europamästerskapen som ordnas i Helsingfors 6-12.8.

Pris: Meddelas senare

Kontaktperson:
Kasimir Johansson, chefstränare
kasimir.johansson(at)njk.fi
tfn. 040 526 46 87

 

 

 

Träning i flerpersoners båtar

 

NJK erbjuder säsongen 2018 träning i klubbens RS-visions och 606:or för klubbens juniorer och ungdomar.

Via kölbåtssegling öppnar det sig nya möjligheter inom segling.

En del av seglarna kan kommande år delta i 5-klubbsregattan som är en tävling som seglas mellan de kungliga segelföreningarna (KDY, KSSS, GKSS, KNS) i Norden utökat med NJK och NAS. Tävlingen seglas 2018 i Danmark och vanligtvis används någon kölbåt som tävlingsbåt.

C55, J70, J80, Yngling är exempel på båtar som använts tidigare år.

NJK:s lag till nästa års femklubbsregatta tas ut på våren 2018.

 

Träningsprogrammet i flerpersoners båtar

Träningen kommer att vara integrerad som en del av träningspaketen i Zoom8, Laser och 29er.

Även seglare som inte annars tränar med träningsgrupperna kan delta på kölbåtsträningen genom att kontakta NJK:s chefstränare Kasimir Johansson.

 

NJK Sailing Center

 

Vill du segla större båtar rekommenderar vi att delta i NJK Sailing Centers träningar.

Centret har både 606, J80 och SM40 båtar till sitt förfogande. Centret erbjuder träningar för seglare både på nybörjarnivå och mera avancerad nivå, samt ordnar både interna och internationella tävlingar. I centret är huvudspråket engelska.
 

Sailing Centers träningsprogram 2018

Sailing Centern har tre olika nivågrupper:

 • Blue track, nybörjargrupp, tränar måndagar
 • Red track, tränar måndagar
 • Black track, varierande träningsdagar

Blue track seglar i första hand 606, medan Red track och Black track seglar J80.

För mera information, besök www.njk.fi/sailingcenter.

 

Foto: Maria Silén

 

(redigera)
Facebook YouTube
X