Träningsgrupperna 2019

NJK / Junior & Träning / Träningsgrupperna 2019

Träningsgrupperna och träningspaketen för säsongen 2019 – programmet uppdateras

Träningsgrupper
Gruppens träningsprogram
ANKORNA

I nybörjargruppen, Ankorna, seglar man som 4-7 åring. På Ankornas träningar bekantar man sig med båtarna och lär sig grunderna inom segling. Ankorna seglar en gång i veckan under vår- och höstsäsongen. Träningarna körs samtidigt med de andra träningsgrupperna på torsdagarna.

Efter Ankorna blir det ett naturligt steg att fortsätta till Optimistgruppen.

Ansvarstränare våren 2019: Max Hermansson

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765

Ankornas träningsprogram 2019

Gruppen tränar:

Våren: torsdagar kl. 17.00-18.30, 6 träningar
Hösten: torsdagar kl. 17.00-18.30, 6 träningar

Träningsdagar 2019:
Våren 25.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, 30.5
Hösten 15.8, 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 19.9

Ansvarstränare: Max Hermansson

Träningsavgift:
240€ för hela säsongen
120€ höstavgift

Anmälning och betalning

Betalknapp för 2019 publiceras inom kort.
OPTIMISTGRUPPEN

I Optimistgruppen seglar 8-15 åringar, både nybörjare och vana seglare. Bäst passar Optimisten för seglare i viktklassen 30-45 kilogram.

Gruppen delas på träningarna in i olika nivågrupper enligt seglarnas kunskapsnivå och rådande vindförhållanden. NJK erbjuder lämplig träning för alla seglare i gruppen och sporrar seglarna att delta i tävlingar.

Gruppen seglar i första hand optimistjolle. En del av träningarna kan seglas i klubbens RS-vision båtar.

Målsättningar:

-utvecklas som seglare
-delta i NJK:s interna klubbkappseglingar
-delta i kadett- och utmanartävlingar som ordnas i huvudstadsregionen av andra klubbar

Ansvarstränare 2019: Emilia "Emmi" Winqvist

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765
Optimistgruppens träningsprogram 2019

Gruppen tränar:

måndagar kl. 17-19.30
onsdagar kl. 17-19.30
torsdagar kl. 17-19.30

Vårsäsongen 2019 inleds preliminärt onsdagen 24 april. Seglarna uppmuntras att delta förutom på veckoträningarna även på NJK:s seglingsläger i juni (deltagaravgift tillkommer). Vårsäsongen avslutas med NJK:s kappseglingsläger som ingår i träningsavgiften.

Träningspaketet för hösten publiceras senare.

Träningsavgift 2019: vår 255€ / höst 255€

Anmälning och betalning

Betalknapp för 2019 publiceras inom kort.
OPTI RANKINGGRUPPEN

De optimistseglare som hör till träningsgruppen kommer att erbjudas ett omfattande träningsprogram som innehåller kvällsträningar, lägerdagar och tävlingscoachning.

Målsättningen är att på NJK erbjuda målmedvetna unga seglare chansen att i en stark träningsgrupp kunna utvecklas som seglare och uppnå resultat som sporrar till vidare satsningar inom segling. Samtidigt kommer en del av klubbens yngre kappseglare att ha möjlighet att delta på en del av träningarna med rankinggruppen för att lockas utmana sig själv inom seglingen och kanske i framtiden kunna vara en del av träningsgruppen.

Träningsgruppen är öppen för seglare från olika klubbar. Seglare som vill komma med i träningsgruppen skall anmäla sig på junior@njk.fi.

Eftersom det finns begränsat antal platser så lönar det sig att ta kontakt så snart som möjligt. Tränarteamet och NJK fattar gemensamt beslut om en seglare passar in i gruppen eller inte.

Tränare: René Abner
Opti rankinggruppens träningsprogram 2019

Gruppen tränar:

måndagar
tisdagar
onsdagar
+lägerdagar
+tävlingar i Finland och utomlands

Mera detaljerad kalender fås av gruppens tränaren René Abner.

Träningsavgift säsongen 2019: 1100€
ZOOM8

NJK erbjuder träning för ivriga Zoom8 -seglare från alla klubbar och olika nivåer i åldern 10-18 år. Bäst passar båten för seglare i viktklassen 38-55 kilogram.

I kalendern ingår veckoträningar, lägerdagar och några tävlingar. Många av NJK:s framgångsrika seglare har under åren kommit via NJK:s Zoom8 grupp. Man kan bra komma med också som nybörjare. Zoom8-seglarna på NJK erbjuds ett gediget träningsprogram med kunniga tränare.

Målsättningar:

-segla och ha roligt tillsammans
-delta i Zoom8-rankingserien
-utvecklas som kappseglare

Zoom8-seglarna kommer att träna parallellt med Laser-seglarna.

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765


Zoom8 gruppens träningsprogram 2019

Gruppen tränar på tisdagar och torsdagar.

Vårsäsongen inleds preliminärt tisdagen 23 april. I träningspaketet för våren ingår:

-veckoträningar med start 24.4, fortsätter till slutet av maj
-NJK:s kappseglingsläger: 17-19.6 på NJK
-2 rankingtävlingar med tränare
-lägerdagar i juni-juli
-4-6 av veckoträningarna under vårsäsongen sker i NJK:s 606-kölbåtar tillsammans med Lasergruppen

Träningspaketet för hösten publiceras senare.

Träningsavgift för 2019 publiceras inom kort.

Anmälning och betalning

Betalknapp för 2019 publiceras inom kort.
LASER

Laser kan seglas med tre olika riggar 4.7, Radial och Standard beroende på seglingskunskap och storlek. Viktrekommendationer för respektive rigg: Laser 4.7 ca. 50-65kg, Laser Radial ca. 58-75kg, Laser Standard ca. 75-85kg

NJK erbjuder träning för Laserseglare på olika nivåer. Laserseglarna kommer att träna parallellt med Zoom8-seglarna.

NJK har Lasrar till seglarnas förfogande, kontakta oss gärna ifall du vill segla med klubbens båtar.

Kontaktperson:
Kasimir Johansson, chefstränare
e-post: kasimir.johansson(at)njk.fi
tfn. 040 526 46 87

eller

Piu Nyberg, koordinator för seglingsverksamheten
e-post: junior(at)njk.fi
Laser gruppens träningsprogram 2019

Gruppen tränar tisdagar och torsdagar. Vårsäsongen inleds preliminärt tisdagen 23 april.

NJK-kappseglarna som deltar i Laserträningsgruppen kommer därtill att träna med kölbåt: 

26.4 kl. 16-20 
17.5 kl. 16-20 
31.5 kl. 16-20 
6.6 kl. 10-16

Träningsavgift för 2019 publiceras inom kort.

Anmälning och betalning

Träningspaketet för hösten publiceras senare.
FLERPERSONERS BÅTAR

NJK erbjuder säsongen 2019 träning i klubbens RS-visions och 606:or för klubbens juniorer och ungdomar i ålder 12 år och äldre.

Via kölbåtssegling öppnar det sig nya möjligheter inom segling.

En del av seglarna kan kommande år delta i 5-klubbsregattan som är en tävling som seglas mellan de kungliga segelföreningarna (KDY, KSSS, GKSS, KNS) i Norden utökat med NJK och NAS. Tävlingen seglas 2019 i Göteborg och vanligtvis används någon kölbåt som tävlingsbåt.

C55, J70, J80, Yngling är exempel på båtar som använts tidigare år.

NJK:s lag till nästa års femklubbsregatta tas ut på våren 2019.
Träningsprogrammet i flerpersoners båtar säsongen 2019

Gruppen tränar:

Onsdag 15.5
Onsdag 22.5
Onsdag 29.5
Onsdag 5.6
Onsdag-torsdag 18-19.6

Träningsavgiften säsongen 2019 är 80€ per seglare. Kom med genom att kontakta NJK:s chefstränare Kasimir Johansson eller koordinator Piu Nyberg.

För Zoom8 och Laser-gruppens seglare är kölbåtsträningen integrerad som en del av träningspaketen.
VUXENSEGLING

Är du en förälder? Eller vill du helt enkelt segla större båtar? Då rekommenderar vi att delta i NJK Sailing Centers träningar!

Centret har både 606 och J80 till sitt förfogande. Centret erbjuder träningar för seglare både på nybörjarnivå och mera avancerad nivå, samt ordnar både interna och internationella tävlingar. I centret är huvudspråket engelska.

Tränare bl.a: Marinella Laaksonen, Ilya Baraev

Kontaktperson:
Piu Nyberg, koordinator
piu.nyberg(at)njk.fi
tfn. 045 6767765

För mera information, besök www.njk.fi/sailingcenter.

Foto: Maria Silén
Sailing Centers träningsprogram 2019

Sailing Centern har olika nivågrupper:

- Blue track (606), nybörjargrupp, träningsdag måndagar

- Red track (J80), för mera erfarna seglare, tränar match race , träningsdag måndagar

- Black track (J80), avancerad nivå, tränare match race, varierande träningsdagar

- Fleet race grupp, träningsdag torsdagar(redigera)
Facebook YouTube
X