Juniorernas seglingsläger på Björkholmen

NJK / Junior & Träning / Juniorernas seglingsläger på Björkholmen

Var och när?

NJK ordnar fem seglingsläger för juniorer i juni 2019 på Björkholmen.

 

Datum för Seglingslägren:

1.Seglingsläger I 3-7.6.2019 (+ intro) – Fullbokat (uppd. 29.5.2019)

2.Seglingsläger II 10-14.6.2019 (+ intro) – Fullbokat (uppd. 29.5.2019)

3.Kappseglingslägret 17-19.6.2019 (fortsättningskurs för läger I & II, ingår i Optigruppens träningspaket. OBS! Zoom8-/Lasergruppens kappseglingsläger ordnas i juli)

4.Kölbåtsläger 18-19.6.2019 (antingen som en del av kölbåtspaketet eller som skilt läger)

5.Ankornas seglingsläger 17-19.6.2019 (nyhet!) – Fullbokat (uppd. 29.5.2019)

 

Intro för seglingslägren ordnas måndagen 20.5 på Björkholmen.

 

Kontakt: junior(at)njk.fi eller 045 6767765 (Piu Nyberg)

 

För vem?

Seglingsläger I och II är för både nybörjare och erfarna seglare, på båda lägren kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Efter seglingsläger I och II ordnas Kappseglingslägret,  som fungerar som fortsättningskurs för lägren I och II och ingår i vissa träningspaket. Ankornas seglingsläger ordnas för 4-7 åringar, både för dem som redan seglar i Ankorna men också för nya små seglare.

Under lägren erbjuder vi nybörjarna möjligheten att få bekanta sig med havet och lära sig segla. Åt de mera erfarna seglarna ger vi handledning för att förbättra deras kunskaper om havet och segling.

Ankornas åldersgräns är 4-7 år, simkunskap är inte ett krav.
Seglingsläger  I, II och kappseglingslägret har en åldersgräns på 7-14 år. I dessa grupper är simkunskap ett krav!

 

Vad behöver man med?

Förutom flytväst behövs sådana kläder det är bekvämt att segla i. Vanliga vind- eller vattentäta utekläder går bra! Kom ihåg byteskläder, vi seglar två pass per dag, det betyder att du kanske vill byta till torrt två gånger under samma dag. Det är bra att ha vattenflaska och solkräm med!

 

Vi seglar!

 

Med vilka båtar seglar man?

På NJK:s seglingsläger seglar vi med klubbens båtar. NJK har bland annat optimister, Zoom8, RS Visions och 606:or till förfogande. Klubben har dessutom 5st SUP-bräden, som också används under lägren.

 

Viktigt att veta:

För att få delta på seglingsskolan måste deltagaravgiften vara betald, annars ges platsen vidare till nästa i kön. Vi ordnar dessutom ett seglingsintro, som vi hoppas alla kan delta i.

 

Förutom det bör deltagaren vara NJK-medlem, detta krävs av varje deltagare eftersom det täcker NJK:s försäkring. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka utan läkarintyg. Lägerdeltagarna skrivs inte automatiskt in i klubben. Om deltagaren inte är medlem från tidigare skall denne ansöka om medlemskap i god tid före lägren, för att det skall hinna behandlas på styrelsemöte. Medlemskap ansöks med en skild ansökningsblankett, se nedan. Deltagare under 19 år betalar ingen inskrivningsavgift, endast medlemsavgift.

Info om inskrivningsavgifter och medlemskap samt ansökningsblanketter finns här.

 

Lägeravgift 

Seglingsläger I och II

325€

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre
-Deltagare får 50% rabatt på höstsäsongens träningar (hobbygruppen & optigruppen)

Seglare med egen båt får 50€ rabatt på lägeravgiften.

Syskonpris: 190€ (börjande från andra syskonet)

Priset inkluderar:
-5 dagars seglingsläger på NJK Björkholmen (kl. 9-16)
-Lunch må-fre
-Deltagare får 50% rabatt på höstsäsongens träningar (hobbygruppen & optigruppen)

Syskon med egen båt får 25€ rabatt på lägeravgiften.

Kappseglingslägret

Ingår i träningspaketet för
-Optigruppen
-Zoom8-gruppen

Inkluderar:
– 3 dagars läger kl. 09.00-16.00
– Lunch må-ons

För deltagare som ej seglar i NJK:s träningsgrupper är lägeravgiften 140€ respektive 90€ för syskon. De som ej seglar på veckoträningarna som vill delta på kappseglingslägret vänligen kontakta junior@njk.fi.

Ankornas seglingsläger

120€

Priset inkluderar:
– 3 dagars seglingsläger kl. 09.00-13.00
– Lunch må-ons

 

Båtbyggartävling

Anmälning

Anmälningen för Seglingslägren öppnar 1.2.2019 kl 12. Betallänken skickas till de anmälda i mitten av april. Lägeravgiften bör vara betald senast i slutet av april. Ankornas läger bör vara betald i mitten av maj.

OBSERVERA att endast de 28 första ryms med på var sitt seglingsläger, förutom Ankornas seglingsläger där de 15 första ryms med. Den senaste anmälda syns högst uppe. Ifall seglingslägren blir fullbokade, kontaktar vi dem som hamnar på väntelistan.

Anmälning till Seglingslägren 2019

Med denna evenemangsanmälan godkänner jag att nedanstående uppgifter får registreras av NJK och redovisas i anmälningslistor samt på Internet.
 • Förälders telefonnummer
 • Förälders epost
  Med att kryssa i detta fält förbinder jag mig att skriva in lägerdeltagaren i Nyländska Jaktklubben r.f

Entries for Anmälning till Seglingslägren 2019

Displaying 1 - 20 of 77 1 2 3 4
Seglarens namn Välj ett eller flera seglingsläger
Lucas Rosqvist
 • Kappseglingslägret
Lilli Vuorela
 • Ankornas seglingsläger
Jolin Pöykkö
 • Seglingsläger II
Eva Zykova
 • Ankornas seglingsläger
Tyson Bergenheim
 • Seglingsläger II
Kiril Diesen
 • Seglingsläger II
Leonard Andersén
 • Ankornas seglingsläger
Ingrid Andersén
 • Seglingsläger II
Isabel Nyback
 • Ankornas seglingsläger
Rebecca Holmqvist
 • Kappseglingslägret
Theodore Holmqvist
 • Kappseglingslägret
Freddie Korpi
 • Seglingsläger II
Fiona Fuchs
 • Seglingsläger II
Iris Fuchs
 • Seglingsläger II
Walter Lassenius
 • Ankornas seglingsläger
Elsa Suwannachairop-Cicchiello
 • Seglingsläger I
Rasmus Svahn
 • Seglingsläger I
Elin Rönnholm
 • Seglingsläger II
Melker Widerström Hansson
 • Ankornas seglingsläger
Mathilda Widerström Hansson
 • Seglingsläger II
Displaying 1 - 20 of 77 1 2 3 4

 

Barnen visar upp sina nya t-skjortor.
Facebook YouTube
X