Fysisk träning

NJK / Junior & Träning / Fysisk träning

Välkommen på NJK:s öppna fysträningar

 

NJK erbjuder sina juniormedlemmar och aktiva kappseglare program året runt.

 

Fysträningarna inleds i oktober och pågår till våren med paus under skolloven.

Höstens träningar ordnas från och med oktober och ända till jul. Vårens träningar pågår från och med januari ända fram till påsk.

Träningarna är mångsidiga och varierande. Träningarna innehåller lekar, bollspel, muskelträning mm. Innehållet anpassas enligt deltagarnas ålder för att bäst stöda deras utveckling. Fysträningarna är viktiga för gruppsammanhållningen, en del av träningarna sker över ålders- och gruppgränserna vilket ger möjlighet för de yngre seglarna att träna tillsammans med NJK:s ungdomskappseglare.

För de ungdomsseglare som tränar systematiskt och målmedvetet kommer NJK att erbjuda ”powertuesday” som komplement till seglarnas övriga träning.

Som fystränare fungerar Victor Silén och Kasimir Johansson.

 

NJK:s fysträningar hösten 2018, start 9.10

OBS! Träningarna publiceras i Nimenhuuto.

 

För 8-11 åringar:

Gemensamma fysikträningar med ESF, onsdagar kl. 17-18.30 i Mattlidens lågstadiums gymnastiksal. Sista höstträningen 28.11.

På agendan: bollspel, lekar och konditionsjumpa!

Träningarna dras av en ESF och/eller en NJK-tränare.

Har ni några frågor om fysträningarna för de yngre juniorerna, skicka gärna e-post till junior@njk.fi.

 

Dessutom ordnas de traditionella Supersöndagarna en gång i månaden, mera information hittar du nedan.

 

För 12-18 åringar:

Tisdagar kl. 19:00-20:00 inomhusträning. Koordinationsträning, muskelträning och rörlighetsträning. Malmgatan 3, Kampen
Start 2.10

Onsdagar 17:15-18:45 gemensam utomhusträning med ESF. Uthållighetsträning och bollspel. Träningen inleds på NJK Björkholmen.
Start 17.10 (inhiberat)

Betalning av träningsavgiften hösten 2018 görs via betalknappen här. Träningsavgifterna är subventionerade av NJK och är under självkostnadspris.

 

Har ni några frågor om fysträningarna för de äldre juniorerna, kontakta Kasimir Johansson, chefstränare, 040 526 46 87

 

Dessutom ordnas de traditionella Supersöndagarna en gång i månaden, mera information hittar du nedan.

 

 

NJK:s fysträningar våren 2019

Vårens fysträningar pågår ända till påsk.

 

OBS! Träningarna publiceras i Nimenhuuto.

 

För 8-11 åringar:

Publiceras senare

 

För 12-17 åringar:

Publiceras senare

 

Mera information fås av:

Kasimir Johansson
Chefstränare NJK
040 526 46 87

eller genom att skicka e-post till junior@njk.fi

 

Juniorernas Supersöndagar

 

Under vintern ordnas de så kallade Supersöndagarna för klubbens juniorseglare. Supersöndagarna är också öppna för juniorer som inte är med i träningsgrupperna, barnet kan med andra ord gärna ta med sig också sina kompisar!

Programmet och platsen kommer att variera från gång till gång och de deltagande seglarna står själva för eventuella inträdesavgifter.

Mera information hittar du här!

Anmälning sker per e-post till Piu Nyberg på adressen junior@njk.fi.

Välkommen med!

 

(redigera)
Facebook YouTube
X