Fysisk träning

NJK / Junior & Träning / Fysisk träning

Välkommen på NJK:s öppna fysträningar

 

NJK erbjuder sina juniormedlemmar och aktiva kappseglare program året runt.

 

Fysträningarna inleds i oktober och pågår till april med paus under skolloven. Höstens träningar ordnas från och med oktober och ända till jul. Vårens träningar pågår från och med januari ända fram till påsk.

Träningarna är mångsidiga och varierande. Träningarna innehåller lekar, bollspel, muskelträning mm. Innehållet anpassas enligt deltagarnas ålder för att bäst stöda deras utveckling.

Fysträningarna är mycket bra för gruppsammanhållningen och i och med att en del av träningarna sker över ålders- och gruppgränserna så får de yngre seglarna också ibland träna tillsammans med NJK:s framgångsrika ungdomskappseglare.

En stor del av NJK:s framgångsrika ungdomskappseglare går antingen i Brändö Gymnasium på idrottslinjen eller i Mäkelänrinteen Urheilulukio. Seglarna erbjuds via ett samarbete mellan SBF och Mäkelänrinne rikligt med träningsmöjligheter kombinerat med skolgången.

För de ungdomsseglare som tränar systematiskt och målmedvetet kommer NJK att erbjuda ”powertuesday” som komplement till seglarnas övriga träning.

Som fystränare fungerar Victor Silén och Kasimir Johansson.

 

NJK:s fysträningar hösten 2017

OBS! Träningarna publiceras i Nimenhuuto.

 

För 8-11 åringar / Vind och Vattengruppen:

 • Måndagar 17-18 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal. Inleds 2.oktober.
  Träningsavgift fram till jul: 50€.

 

För 12-17 åringar samt Kadett- och -rankinggruppen och Zoom8-gruppen:

 • Måndagar 17:30-19 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal. Inleds 2. oktober.
 • Onsdagar 17:15-18:45 utomhus, NJK Björkholmen, gemensam träning med ESF. Inleds 11. oktober
  Träningsavgift fram till jul: 100€.

 

NJK:s aktiva junior- och ungdomskappseglare:

 • Tisdagar 19.00-20:00. Malmgatan 3 i Kampen. Inleds 3. oktober.
 • Onsdagar 17:15-18:45 utomhus, NJK Björkholmen, gemensam träning med ESF. Inleds 11. oktober.

Betalning av träningsavgiften hösten 2017 görs via betalknappen här. Träningsavgifterna är subventionerade av NJK och är under självkostnadspris.

 

NJK:s fysträningar våren 2018, med start 8.1.

Vårens fysträningar pågår ända till påsk.

 

OBS! Träningarna publiceras i Nimenhuuto.

 

För 8-11 åringar:

 • Måndagar 17-18 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal.
  Träningsavgift fram till påsk: 50€.

 

För 12-17 åringar:

 • Måndagar 17:30-19 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal.
 • Onsdagar 17:15-18:45 utomhus, NJK Björkholmen, gemensam träning med ESF.
  Träningsavgift fram till påsk: 100€.

 

NJK:s aktiva junior- och ungdomskappseglare:

 • Tisdagar 19.00-20:00. Malmgatan 3 i Kampen.
 • Onsdagar 17:15-18:45 utomhus, NJK Björkholmen, gemensam träning med ESF.

Betalning av träningsavgiften våren 2018 görs via betalknappen här. Träningsavgifterna är subventionerade av NJK och är under självkostnadspris.

 

Mera information fås av:

Kasimir Johansson

Chefstränare NJK

040 526 46 87

 

Specialprogram varje månad:

 

Under vintern ordnas de så kallade Supersöndagarna för seglarna i Ankorna, Vind&vatten, Kadett, Ranking och Zoom8, supersöndagarna är också öppna för juniorer som inte är med i träningsgrupperna. Programmet och platsen kommer att variera från gång till gång och de deltagande seglarna står själva för eventuella inträdesavgifter.

Datumen etc publiceras på adressen http://www.njk.fi/traning/supersondagar-2017-2018/.

Anmälning sker per e-post till Piu Nyberg på adressen junior@njk.fi.

 

(redigera)
Facebook YouTube
X