Fysisk träning

NJK / Junior & Träning / Fysisk träning

Fysträningarna inleds i oktober och fortsätter fram till april:

NJK erbjuder sina aktiva kappseglare program året runt.

Fysträningarna inleds i oktober och pågår till april med paus under skolloven. Träningarna kommer att vara mångsidiga och varierande. Träningarna innehåller lekar, bollspel, muskelträning mm. Innehållet anpassas enligt deltagarnas ålder för att bäst stöda deras utveckling.

Fysträningarna är mycket bra för gruppsammanhållningen och i och med att en del av träningarna sker över ålders- och gruppgränserna så får de yngre seglarna också ibland träna tillsammans med NJK:s framgångsrika ungdomskappseglare.

En stor del av NJK:s framgångsrika ungdomskappseglare går antingen i Brändö Gymnasium på idrottslinjen eller i Mäkelänrinteen Urheilulukio. Seglarna erbjuds via ett samarbete mellan SBF och Mäkelänrinne rikligt med träningsmöjligheter kombinerat med skolgången.

För de ungdomsseglare som tränar systematiskt och målmedvetet kommer NJK som nyhet för i år att erbjuda ett nytt koncept: ”powertuesday” som komplement till seglarnas övriga träning.

 

NJK:s fysträningar hösten 2017:

Måndagar 17-18 fysträning inomhus för Vind och vattengruppen i Drumsö kyrka. Inleds 2.oktober. måndagar 17:30-19 fysträning för Optimistkadett- och -rankinggruppen och Zoom8-gruppen i Drumsö kyrka. Inleds 2. oktober.

Tisdagar 19.00-20:00 Fysträningar för NJK:s aktiva junior- och ungdomskappseglare. Malmgatan 3 i Kampen. Inleds 3. oktober.

Onsdagar 17:15-18:45 fysträning för Optimist kadett- och rankinggruppen, Zoom8-gruppen och NJK:s ungdomskappseglare utomhus från NJK Björkholmen. Träningen är ett samarbete med ESF och på träningen deltar även seglare från Esbo Segelförening. Inleds 11. oktober

Träningarna publiceras i Nimenhuuto.

Som tränare fungerar Victor Silén och Kasimir Johansson

Specialprogram varje månad:

Under vintern ordnas det specialprogram för seglarna i Ankorna, Vind&vatten, Kadett, Ranking och Zoom8. Programmet och platsen kommer att variera från gång till gång och de deltagande seglarna står själva för eventuella inträdesavgifter.

Datumen publiceras senare.

 

Anmälningsinstruktioner skickas ut närmare respektive datum.

Betalning av träningsavgiften görs via betalknappen på:

Betalknappen öppnas i oktober.

 

Träningsavgifterna är subventionerade av NJK och är under självkostnadspris.

 

Mera information fås av:

Kasimir Johansson

Chefstränare NJK

040 526 46 87

(redigera)
Facebook YouTube
X