Sailing Courses 2019

NJK / Sailing Center / Courses and lectures / Sailing Courses 2019

Sailing Courses 2019

(information på svenska nere på sidan)

 

The NJK Sailing Center is organizing four sailing courses during season 2019.

 • Sat 11.- Sun 12.5. Beginner Sailing Course
 • Sat 13. – Sun 14.7 Advanced Beginner Sailing Course
 • Sat 3.- Sun 4.8 Beginner Sailing Course – Want to join?  Contact our coach Ilya Baraev directly to see if there are places available! Email: ilya.baraev(at)gmail.com
 • Sat-Sun June 1-2  Intermediate Sailing Course: Spinnaker
 • Sat-Sun  August 24-25  Intermediate Sailing Course: Racing basics

 

Beginner Sailing Courses

 

There will be two beginner courses during season 2019. No previous experience is required, but even if you have been sailing before you’re more than welcome!

During the course you will learn theory and practice about boat parts and names, how the sails work, basic knots, harbor maneuvers under sails and how to sail the boat as a crew and as a skipper. This will give you a good foundation to continue sailing yourself or on weekly Monday training at NJK.

 

Course dates and place:

 • Sat 11.- Sun 12.5. NJK Koivusaari
 • Sat 3.- Sun 4.8 NJK Koivusaari – Want to join?  Contact our coach Ilya Baraev directly to see if there are places available! Email: ilya.baraev(at)gmail.com

The day starts at 9am and finishes at 4.3pm. The coaches will send more detailed information to all participants before the course.

Head coach during our sailing courses will be Ilya Baraev, experienced sailor, skipper and instructor. The language of instruction is English.

Course fee: 250€. Participants get a 50 euro discount on the season fee when they join for season 2019.

NJK members pay 200€ course fee.

 

Registration form for Beginner Sailing Course can be found below.

 

Advanced Beginner Sailing Course

 

The NJK Sailing Center is organizing an advanced beginner sailing course for those who have some experience in sailing.

 

Course dates and place:

 • Sat 13.- Sun 14.7. NJK Koivusaari

The course is focused on:
-How to use the spinnaker
-Coming to and leaving from harbor
-Tacks 90 not over or less
-Taking shifts and gusts and driving them properly

Course fee: 250€. NJK members pay 200€ course fee.

 

Registration form for Advanced Beginner Sailing Course can be found below.

 

Intermediate Sailing Courses

 

The NJK Sailing Center is organizing two intermediate sailing courses during season 2019.

 

Course dates and place:

 • Sat-Sun June 1-2  Intermediate Sailing Course: Spinnaker, Koivusaari
 • Sat-Sun  August 24-25  Intermediate Sailing Course: Racing basics, NJK Koivusaari or NJK Valkosaari

 

Spinnaker Course

The course is focused on essential spinnaker handling for cruising and racing:
-Spinnaker theory and crew roles
-Spinnaker hoisting and dropping
-Gybing
-Difficult situations and recovery (e.g. broaching)
-Spinnaker handling for racing

The day starts at 9am and finishes at 4.30pm. The coaches will send more detailed information to all participants before the course.

Basic knowledge of sailing, boat handling and seamanship is required. If you are new to sailing you can learn basic skills at our Beginners Courses.

Head coach during our sailing courses will be Ilya Baraev, experienced sailor, skipper and instructor. The language of instruction is English.

Course fee: 250€. Participants get a 50 euro discount on the season fee when they join for season 2019.

NJK members pay 200€ course fee.

Racing Basics

The course is focused on introduction of racing and essential boat handling for racing:

-Basics of fleet and match racing theory
-Basics of rules
-Preparing boat for the race
-Pre-start and start
-Boat handling during racing
-Spinnaker handling for racing

The course is useful for sailors interested in fleet racing and match racing.

The day starts at 9am and finishes at 4.30pm. The coaches will send more detailed information to all participants before the course.

Basic knowledge of sailing, boat handling and seamanship is required. Also basics of spinnaker handling is recommended. If you are new to sailing you can learn these skills at our Beginners Course and Spinnaker Course.

Head coach during our sailing courses will be Ilya Baraev, experienced sailor, skipper and instructor. The language of instruction is English.

Course fee: 250€. Participants get a 50 euro discount on the season fee when they join for season 2019.

NJK members pay 200€ course fee.

 

 

 

 

 

Seglingskurser på engelska

 

NJK Sailing Center ordnar fyra seglingskurser under säsongen 2019, både för nybörjare och mera erfarna seglare.

 • 11-12.5. Nybörjarkurs, Beginner sailing course
 • 3-4.8 Nybörjarkurs, Beginner sailing course – Vill du hänga med? Vänligen kontakta vår tränare Ilya Baraev direkt per e-post ilya.baraev(at)gmail.com
 • 1-2.6  Fortsättningsnivå: Spinnakerkurs
 • 13-14.7 Avancerad Nybörjarkurs, Advanced beginner sailing course
 • 24-25.8  Fortsättningsnivå: Grunderna i tävling, Racing basics

 

 

Nybörjarkurser i segling

 

NJK Sailing Center ordnar två nybörjarkurser i segling under säsongen 2019. Du behöver ingen seglingskunskap från tidigare, men även om du har seglat är du varmt välkommen med!

Under kursen kommer du att lära dig teori och praktik, båtdelar och -namn, hur seglen fungerar, knopar, manövrering, samt hur man seglar som gast och som skeppare. Detta ger dig en bra grund inom segling ifall du fortsätter segla på egen hand eller på NJK:s måndagsträningar.

 

Kursdatum och plats:

 • Lö-sö 11-12.5. NJK Björkholmen
 • Lö-sö 3-4.8 NJK Björkholmen – Vill du hänga med? Vänligen kontakta vår tränare Ilya Baraev direkt per e-post ilya.baraev(at)gmail.com.

Dagen börjar kl 09.00 och avslutas kl 16.30. Tränarna skickar ut mera detaljerad information till alla deltagare före kursen.

Som huvudtränare under Sailing Centers kurser fungerar Ilya Baraev, erfaren seglare, skeppare och instruktör. Kursspråket är engelska.

Kursavgiften är 250€. Kursdeltagare som vill fortsätta segla får 50 € rabatt på säsongsavgiften för säsongen 2019.

NJK medlemmar betalar 200€ kursavgift.

 

Anmälningsformulär för Beginner Sailing Course hittar du nedan.

 

Fortsättningskurser i segling

 

NJK Sailing Center arrangerar två fortsättningskurser i segling säsongen 2019, en Spinnaker-kurs och en Racing basics.

 

Kursdatum och plats: 

 • Lö-sö 1-2.5 Fortsättningskurs, Spinnaker, Björkholmen
 • Lö-sö 24-25.8 Fortsättningskurs, Racing basics, Björkholmen eller Blekholmen

 

Spinnakerkurs

På kursen fokuserar vi oss på att hantera spinnaker både i cruising och racing:
-Teori samt roller ombord
-Hissa och halsa spinnakern
-Gippa
-Utmanande situationer och återhämtning  (t.ex. broaching)
-Hantera spinnaker i tävlingssituationer

Vi kör igång kl 09:00 och avslutar kl. 16.30. Tränarna skickar mera detaljerad information till kursdeltagarna före kursen.

Som huvudtränare under Sailing Centers kurser fungerar Ilya Baraev, erfaren seglare, skeppare och instruktör. Kursspråket är engelska.

Kursavgiften är 250€. Kursdeltagare som vill fortsätta segla får 50 € rabatt på säsongsavgiften för säsongen 2019.

NJK medlemmar betalar 200€ kursavgift.

 

Racing Basics

På kursen introducerar vi deltagarna till båthantering och racing:

-Teori i fleet och match racing
-Regler
-Förbereda båten inför tävling
-Pre-start och start
-Hantering båten i tävling
-Hantera spinnaker i tävling

Kursen är nyttig för alla som är intresserade av fleet racing och match racing.

Vi kör igång kl 09:00 och avslutar kl. 16.30. Tränarna skickar mera detaljerad information till kursdeltagarna före kursen.

Som huvudtränare under Sailing Centers kurser fungerar Ilya Baraev, erfaren seglare, skeppare och instruktör. Kursspråket är engelska.

Grundkunskaper i segling, båthantering och sjömanskap krävs. Också grunderna i att hantera spinnaker rekommenderas.

Kursavgiften är 250€. Kursdeltagare som vill fortsätta segla får 50 € rabatt på säsongsavgiften för säsongen 2019.

NJK medlemmar betalar 200€ kursavgift.

 

Fält med * är obligatoriska, fält med ° syns på allmänna anmälningslistan. Med denna evenemangsanmälan godkänner jag att ovanstående uppgifter får registreras av NJK och redovisas i anmälningslistor samt på Internet.

Visa anmälda / Show registrations

 

The courses will be organised, if minimum 6 people register.
Kursernas minimi deltagarantal är 6 personer.

(redigera)
Facebook YouTube
X