Planeringsmöte för paviljongsegling 2020 tisdagen den 3.3.2020 18:00

NJK / Långfärd / Planeringsmöte för paviljongsegling 2020 tisdagen den 3.3.2020 18:00

Preliminär plan för paviljongsegling 2020

Paviljongseglingen 2020 fokuserar på paviljongerna mellan Åbo och Mariehamn, i praktiken ASS (www.airistosegelsallskap.fi) och ÅSS (www.segel.ax / Åländska Segelsällskap) samt något intressant däremellan. Programmet anpassas till NJK:s sommarträff och övrig verksamhet inom långfärdssegling.

Den ursprungliga idén om besök till seglarpaviljonger föddes under professor Matti Klinges föredrag om Finlands flagga och dess historia på Blekholmen i september 2017. Paviljongernas betydelse för den finlandssvenska seglingen fick en särskild betoning.

2018 seglades det i österled till bl.a. Brändö, Svartbäck och Lovisa.
2019 besöktes Skifferholmen, Pentala, Ekenäs och Hangö. Se mer i artikeln i NJK-nytt 4/2019.
2020 alltså Åbo – Mariehamn
2021 blir det eventuellt något upp längs finsk västkusten, såsom BSF – GSF

Kom med på planeringsmöte och påverka program och tidpunkt!

Uffe (Ulf) Haga

(redigera)
Facebook YouTube
X