Ordinarie vårmöte 28.3

NJK / Båtärenden / Ordinarie vårmöte 28.3

Välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen den 28.3 kl. 18

Varmt välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen 28 mars kl. 18 på Björkholmen. Enligt §16 i stadgarna behandlas styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslutet, revisorernas berättelse, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående styrelse samt övriga i kallelsen nämnda ärenden. Efter mötet bjuder klubben på en matbit, eventuella förfriskningar betalas kontant.

Möteshandlingarna publiceras strax före mötet.

ANMÄL DIG HÄR

AnmäldaVårmöte 2019

Erik O Wallin   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Camilla Cedercreutz   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Piu Nyberg   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Harald   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Max Johansson   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kurt Lönnqvist   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Gustaf Enholm   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Petri Eväsoja   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
John Bergman   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Måns Forss   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Juuso Leivonen   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kurt Hedström   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kurt Hedström   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Rasmus Björkvall   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jan Hörhammer Anne Hörhammer Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Ragnar Lindberg Kristina Lindberg Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Arne Lemström   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Gustav Hafren   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Owe Halla   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jim rannila   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Johan Gräsbeck   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Thomas Thesleff   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Mats Welin Catarina, Eric och Paul Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Max Ekholm   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Johan Lindberg Laura Lindberg Jag deltar i mötet och äter en matbit efteråt
(redigera)
Facebook YouTube
X