Ordinarie vårmöte 26.3 kl. 18.00

NJK / Båtärenden / Ordinarie vårmöte 26.3 kl. 18.00

Vårmötet flyttas till senare tillfälle!


Välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen den 26.3 kl. 18

Varmt välkommen på ordinarie vårmöte torsdagen den 26 mars kl. 18 på Björkholmen. Enligt §16 i stadgarna behandlas styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslutet, revisorernas berättelse, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående styrelse samt övriga i kallelsen nämnda ärenden. Efter mötet bjuder klubben på en matbit, eventuella förfriskningar betalas kontant.

Möteshandlingarna publiceras under ”Medlem -> Klubbmöten”, som visas om du är inloggad, i början av veckan före mötet.
Du får även möteshandlingarna skickade per e-post (ange din e-post adress vid anmälan!) så fort de är klara.

ANMÄL DIG HÄR

AnmäldaVårmöte 2020

Arne Lemström   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Stig Nordling   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kari Wilen   Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Anders Karlsson   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Karl-Gustav Pihl   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Patrik Hertsberg   Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Anders Karlsson   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Måns Forss   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Catharina Sandman   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Cecilia Sandman   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kenneth Gahmberg   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Harri Silvonen   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Johan Lindholm   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Mikael Sundholm   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Martin Sandelin   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Antti Linnovaara   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Torolf Bäckman   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Magnus Eriksson   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Ragnar Lindberg Kristina Lindberg Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Sune Sved   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Anders Diehl   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Anders Edgren   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Lennart Söderström Mona-Maria Ilola Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Christian Mohn   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Oscar Andersin   Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
owe Halla   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Christian Wiiala   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Kurt Pousar   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Fredrik Lindberg   Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Magnus Vaenerberg Victor Vaenerberg Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Petri Eväsoja   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Eric Welin   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Johan gräsbeck   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Christian Elg   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Piu Nyberg   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Sebastian Gylling   Jag/vi deltar endast i mötet (ingen mat)
Erik B. Wallin Riitta Wallin Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Katarina Berg-Wallin Arthur Wallin Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jim rannila   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Uffe Haga Kaija Haga Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Carl-Johan Thodén   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Classe Tallberg   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jan Hörhammer Anne Hörhammer Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Lars Ingvall   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jonas Renlund   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Jonas Renlund   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Cecilia Malmgren   Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
Johan Lindberg Laura Lindberg Jag/vi deltar i mötet och äter en matbit efteråt
(redigera)
Facebook YouTube
X