NJK:s seglingskurs 2020

NJK / Båtärenden / NJK:s seglingskurs 2020

NJK:s seglingskurs 2020

HPIM0182

 • Vill du börja segla – eller segla bättre?
 • Har du erfarenhet av segling och båtsport men vill lära dig mera?
 • Har du semesterseglat hur länge som helst men aldrig behövt ta ansvar för båt och manövrer?

Om något av alternativen ovan stämmer in på dig är du välkommen till NJK:s seglingskurs 2020!

Förkunskaper

Du behöver inte ha förkunskaper eller erfarenhet av segling/motorbåtskörning. Ifall du har förkunskaper fördjupar du ditt kunnande genom att delta i kursen. Vi skräddarsyr teorin och praktiken enligt deltagarnas kunnande och önskemål.

Kursupplägg

I april har vi tre teorikvällar där vi går igenom bl.a.:

 • grundbegreppen inom navigation med sjökort och kompass
 • de viktigaste sjövägsreglerna
 • seglingens teori, båtens funktion och utrustning
 • säkerhet till sjöss och planering av en segeltur
 • knopar

Därefter, i maj/början av juni seglar vi sammanlagt 18 timmar och övar bl.a.

 • hamnmanövrer för segel och motor
 • styrning, manövrer och segeltrimning, besättningens arbete
 • väjningsregler och navigation i praktiken
 • specialsituationer, t.ex. man överbord

Målsättning

Ifall du inte har förkunskaper lär du dig att fungera som besättning under dagssegling i skärgården. Du lär dig att styra, att skota seglen och att utföra hamn- och andra manövrar.
Om du har tidigare erfarenhet av segling kan du efter kursen fortsätta att utveckla dig på egen hand som skeppare på t.ex. en mindre segelbåt.

Preliminär tidtabell

 • Teorikvällar 20.4, 23.4 och 28.4 kl. 18-21
 • Segling enligt separat överenskommen tidtabell. Vi brukar ha två kvällsseglingar och ett seglingsveckoslut. Ofta har vi seglat till NJK:s skärgårdshamn Kajholmen i Sibbo skärgård och övernattat där.

Anmälan, avgifter och kontaktuppgifter

 • medlemskap i NJK eller annan förening rekommenderas för då har du en olycksfallsförsäkring
 • kursavgift 300€ faktureras efter den första teorikvällen – då har du ännu möjlighet ångra dig

Närmare uppgifter: Patrick Andersson, pata_andersson(at)hotmail.com, tfn 040 540 4862.

Välkommen!

NJK Akademin
Patrick Andersson

This form does not have any entries yet.
(redigera)
Facebook YouTube
X