NJK på utfärd

NJK / Fester och evenemang / NJK på utfärd
En liknande annons ingick i HBL 1923, se NJK-nytt 3, Arkivdyk

EN STOR UTFÄRD ANORDNAR
Nyländska Jaktklubben den 13 juni 2020 för sina medlemmar med familj. För ändamålet disponerar klubben icke mindre än den välkända Pörtö Line. Målet för färden är klubbens natursköna skärgårdsö, Kajholmen i östra skärgården där Pörtö Line angör bryggan och landstigning sker.

Det blir ett enastående tillfälle för klubbens medlemmar att tillbringa en lördag och söndag på sjön och i skärgården under möjligast komfortabla förhållanden. Middag serveras på Kajholmen och övernattning sker i klubbens byggnader. Efter ett där i det yttersta havsbandet tillbringat dygn embarkerar man på söndagen efter brunch på en återfärd till staden.

En hel del av klubbens yachter söker sig säkert även ut till Kajholmen, där sålunda på lördag och söndag ett sjudande seglarliv kommer att råda.

Klubbmedlemmar som önska delta i utflykten bör anmäla därom på en särskild blankett på klubbens hemsida.

Anmälningen öppnar inkommande vår SAVE THE DATE.

Avfärden på lördag sker precis kl. 13 från Nordsjö. För att undvika tullens räd än en gång mot Kajholmen, BYOB.

(redigera)
Facebook YouTube
X