Namn för NJK:s båtar – din hjälp behövs!

NJK / Båtärenden / Namn för NJK:s båtar – din hjälp behövs!

Namntävling

Du, kära NJK medlem, inbjuds härmed att delta i en namntävling. Det gäller att hitta på lämpliga, välklingande namn för de motorbåtar, som nu går under de tråkiga namnen Kulkuri respektive XXL.

Båtarna, som mest används för tävlingsarrangemang, är av typ Kulkuri 34 respektive Buster XXL.

Det är lätt att vara med och tävla:
Du skickar in dina namnförslag senast 15 november 2019 till kansliet@njk.fi, även papperspost är möjlig. Förslagen behandlas diskret och konfidentiellt.
Tävlingen avgörs av en jury med deltagande av infokommittén och tävlingskommittén.
Priset består framför allt av omåttlig heder och ära. Dessutom delar vi ut NJK-prylar till de tre bästa förslagen.

Välkommen att delta!

Pata Andersson

(redigera)
Facebook YouTube
X