Kurser och program under våren

NJK / Båtärenden / Kurser och program under våren

Seglingssäsongen närmar sig och det är tid att förbereda sig. På Björkholmen ordnar vi följande kurser och programkvällar under våren:

24.1 Introduktionskurs i navigation i samarbete med Navis
Kursdagar och mera info om navigationskursen finns här

15.3 Temakväll Långfärd
Med Johnny Winqvist diskuterar vi rigg och segel ur långfärdsseglarens perspektiv. Övriga programpunkter tillkommer, mera info senare.

19.3 Uppdateringskväll, första hjälp
Du som har gått en Fhj (EA) 1 eller 2 –kurs under de senaste tre åren kan uppdatera Dina kunskaper och på det sättet hålla kompetensen i kraft. Kursdragare är Christine Stockmann-Broo, som förtjänstfullt har dragit kurser här tidigare.

7.5 Radarkurs
I samarbete med Navis inbjuder vi till radarkurs. Teorikvällarna är 7 och 14 maj, i samband med dem kommer vi överens om datum för de praktiska sessionerna.

Maj-juni Seglarkurs
Favorit i repris. Även detta år ordnar vi en seglarkurs som omfattar 2-3 teorikvällar och sammanlagt 18 timmar på havet.

VHF-kurs
Vi undersöker möjligheterna att ordna en VHF-kurs som enligt tidigare mönster leder fram till examen. Är Du intresserad? Kontakta då Petri Eväsoja senast 31.1, petri.evasoja@njk.fi.

Mera info om alla dessa kvällar och kurser kommer senare men lägg gärna in dem i kalendern redan nu! Under tiden kan Du kontakta Pata Andersson, pata_andersson@hotmail.com för närmare uppgifter eller med förslag.

(redigera)
Facebook YouTube
X