NJK | NJK-Nytt NJK-Nytt – NJK

NJK-Nytt

NJK / Klubben / NJK-Nytt

2018 utkommer NJK-nytt 4 gånger. Årets första nummer ges ut enbart som en digital, men miljövänlig version. Nummer 2-4 ges ut både som pappers- och digitala versioner.

NJK-nytt som digital version hittas på vår hemsida. Det är en exakt version av papperstidningen, den är miljövänlig och billigare än pappersversionen. Digitalt utkommer NJK-nytt tidigare, du har den alltid till hands på din dator eller tablett. Tidningen finns som en PDF-version och som en blädderversion.

Intresserad av att annonsera i NJK-nytt?
Kontakta Rasmus Björkvall

Du kan läsa NJK-nytt som e-tidning genom att klicka på pärmbilderna nedan. Arkivet sträcker sig ända till början av 2005.

Om du hellre läser NJK-nytt som en pdf-fil så kan du ladda ner en pdf-version när du har öppnat e-tidningen!

Om du vill bidra med material till NJK-nytt kan du skicka in ditt bidrag till material@njk.fi!

Materialdeadlines

1/2018, materialet ska skickas in senast 14.2
2/2018, materialet ska skickas in senast 25.4
3/2018, materialet ska skickas in senast 29.8
4/2018, materialet ska skickas in senast 14.11

 

NJK-nytts arkiv 2005-2018

  

1/2018
6/2017
5/2017
4/2017
3/2017
2/2017
1/2017
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
5/2014
4/2014
3/2014
2/2014
1/2014
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
5/2012
4/2012
3/2012
2/2012
1/2012
6/2011
5/2011
4/2011
3/2011
2/2011
1/2011
6/2010
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010
6/2009
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009
7/2008
6/2008
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008
7/2007
6/2007
5/2007
4/2007
3/2007
2/2007
1/2007
7/2006
6/2006
5/2006
4/2006
3/2006
2/2006
1/2006

7/2005
6/2005

5/2005


4/2005

3/2005

2/2005
1/2005
NJK-nytts arkiv

Innehållsförteckning, 2/2018

Kommodoren har ordet
Kansliet meddelar
NJK:s kalender
Vårmöte
NJK: säsongöppning och 1 maj
Socialt – kommande evenemang: Sommarfest och kräftskiva
Min Krog NJK – Björkholmens nya catering och caféverksamhet
s/y SeaGahms ansiktslyftning, del 1
Junior- och träningsverksamheten 2018
Insamlingen i mål!
Intervju med NJK:s Challenge-seglare
NJK Sailing Center – program säsongen 2018
Det är vi som hjälper dig på NJK!
Arkivdyk – Tuffa tider seglingssäsongen 1918

 

Beställ NJK-nytt virtuellt

Facebook YouTube
X