Kommittéernas miljölöften

NJK / Klubben / Miljöprogram / Kommittéernas miljölöften

Biblioteks- och modellkommittén
2017Tavelbelysningen på Blekholmen byts ut till LED
2016Kommittén 2016 jobbar i ”green office” anda, med minimum av papper, källsortering m.m.

Björkholmskommittén
2017Gemensam dunk + slang för glykol införskaffas
Information om miljövänlig kylarvätska för konservering av motor
2016Sprida information om hur det går att minska på miljöpåfrestningen vid vinterförvar
Svabb för tvätt av vattenlinjen införskaffas
2015En ny problemavfallsstation tas i bruk
Sophanteringen ses över och i mån av möjlighet införs kartong och metallinsamling
Information om varvshanteringens miljöpåfrestning ges åt medlemmarna


Informationskommittén
2017Följa med och informera medlemskåren om miljörelaterade aktiviteter i hem- och utlandet.
2016Fortsatt fokus på miljön i alla infokanaler 2016.
2015Att följa upp kommittéernas miljölöften 2015 i en artikelserie

Junior- och träningskommittén
2017Dumlehusets städsöndag i maj och augusti
2015Städa upp omgivningen runt Dumlehuset på våren 2015


Klubbkommittén
2017Vi strävar till att ordna evenemang med hållbara lösningar. Konkret betyder det att vi strävar till att undvika engångskärl och engångsdukar.
Vi återvinner de material som man kan återvinna, som uppkommit under ett evenemang.
2016Eftersträvar att ordna evenemang med hållbara lösningar
Undvika engångs- kärl och dukar samt oetiska råvaror i serveringen
2015Att minska användningen av engångskärl i plast

Långfärdskommittén
2017Städa bråtet i knutarna i skärgårdhamnarna
Införa regel om att gråvattnet skall föras i land och tömmas på utmärkt plats
Inleda förhandlingar om att medlemsskap i Håll Skärgården Ren r.f. skulle ingå i båtavgiften
2016”Med en plastpåse i fickan, samla ilandflutet skräp i skärgårdshamnarna” samt att vi i våra hamnar städar knutarna och ombesörjer att skräpet transporteras till återvinning eller avstjälpningsplats
2015Att samla ilandflutet skräp i skärgårdshamnarna

Seglingsakademin
2017Minst en miljörelaterad kurs 2017
Samarbete med besiktningsmännen gällande miljötips för båtägare
2016Minst en kurs med miljöaspekter skall ingå i kursprogrammet 2016
2015Att sköta verksamheten med så litet utskrivna papper som möjligt

(redigera)
Facebook YouTube
X