John Bergman mot nya utmaningar

NJK / Nyheter / John Bergman mot nya utmaningar

Nya utmaningar

Efter nästan 14 år på NJK, under vilka ett sjusiffrigt belopp (som inte börjar på en etta) av spons- & annonsintäkter har influtit till klubben är tiden nu mogen för ett miljöbyte. Delvis.

Jag har blivit erbjuden och accepterat vakansen som verksamhetsledare för föreningen för de inhemska företagen inom arbetsskyddsbranschen, förkortat på finska STYL. Min roll kommer att vara dels administrativ, dels kommersiell. De ca 80 företagen får även i fortsättningen göra sitt bästa för att sälja sina egna produkter, men jag ska promovera ett styrsystem, vars mål är att förbättra kompetensen hos kunderna. Produkten är unik t.o.m. på global nivå och det ska bli spännande att få promovera detta embryoniska projekt. För ganska exakt tjugo år sedan jobbade jag själv på branschen, så jag misstänker att mitt rykte från den tiden ledde till att de kontaktade mig.

 
NJK och jag härifrån framöver

Jag upplever själv, att en fyra veckors uppsägningstid inte skulle vara det korrekta sättet att avsluta min tid på klubben som anställd. Min sista arbetsdag blir därmed 30.6.

Jag har därför erbjudit mina tjänster enligt följande mönster till NJK och är tacksam för att kommodoren har godkänt min plan:

1. Jag slutför mina kommersiella uppdrag, för vilka jag lyfter lön. VM:t i juni blir därmed det stora klimaxet.

2. I egenskap av medlem deltar jag tills vidare i följande kommittéers aktiviteter:

A. Infokommittén enligt invant mönster
B. Bibliotek- och modellkommittén, med fokus på den finska flaggans utvecklingshistoria
C. Marknadsföringskommittén, med fokus på rekryteringsprocessen av min efterföljare. Ställer mig också till förfogande i egenskap av coach och kommer att betona, att klubben ingalunda kan leva i en bubbla och att den nya medelanskaffaren måste vara alert med förändringarna i ekonomin samt omgivningen i allmänhet och föreslå samt utföra åtgärder enligt dem.

Ett sådant svårt beslut var ju nedläggningen av Båttorget, som troget hade tjänat båtförsäljare, spekulanter men också NJK sedan starten 1978. Tyvärr körde teknologin förbi konceptet, med förbättrade möjligheter att köpa/sälja båtar året om på nätet, varje dag, dygnet runt.

Speciellt trevliga minnen har jag av det hektiska jubileumsåret 2011, då det nästan dagligen dök upp utmaningar, som ingen kunde förutse. Festligheterna å andra sidan var som motvikt av en helt spektakulär klass!

I mindre skala har det varit en glädje att kontinuerligt få uppleva våra företagsseglande kunders positiva känslor och illa dold stolthet efter utförda bravader till sjöss. Ungefär nio av tio deltagare har aldrig tidigare satt sin fot i en segelbåt överhuvudtaget, märk väl!

Vi ses alltså också i fortsättningen, men inte så ofta i kommersiella sammanhang.

John

(redigera)
Facebook YouTube
X