Kallelse till ordinarie vårmöte

NJK / Båtärenden / Kallelse till ordinarie vårmöte

Kallelse till Nyländska Jaktklubben rf:s ordinarie vårmöte
torsdagen den 30 mars 2017 kl. 18.00 på Björkholmen

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och styrelsens förslag till utdelning av NJK:s Förtjänstmedalj och Förtjänstmärke.
Styrelsen informerar om ny hemmahamn projektet.
Utdelning av utmärkelsetecken och Trilby pokalen.

Styrelsen

Den officiella kallelsen till mötet publiceras i Hufvudstadsbladet söndagen den 19 mars.

Klubben bjuder på en matbit, drycker köps kontant.

Om du önskar äta, anmäl dig på webben eller till kansliet tfn 09 675 007 senast den 27.3. Anmäl även gärna enbart mötesdeltagande.

Agenda och övriga dokument för mötet hittas under medlemssidorna och klubbmöten!

(redigera)
Facebook YouTube
X