Flagghalning och höstfest 2018

NJK / Flagghalning och höstfest 2018
Skriv för- och efternamn på alla vuxna du anmäler.
Skriv för- och efternamn på alla barn du anmäler samt deras ålder.
Vilka matallergier förekommer i ditt sällskap?

Fält med * är obligatoriska, fält med ° syns på allmänna anmälningslistan. Med denna evenemangsanmälan godkänner jag att ovanstående uppgifter får registreras av NJK och redovisas i anmälningslistor samt på Internet.

Visa anmälda (redigera)
Facebook YouTube
X