CORONASITUATIONEN / NJK-EVENEMANG

NJK / Båtärenden / CORONASITUATIONEN / NJK-EVENEMANG

Från och med den 1.6 uppdateras inte den här sidan mera utan alla nyheter finns på framsidan.
Vid behov tas den här sidan igen i bruk.


Situationen förändras dagligen beträffande coronaviruset COVID-19
Följ med Institutet för hälsa och välfärds sida för aktuell information, rekommendationer hur du bäst undviker att bli smittad, vad du ska göra om du känner dig sjuk osv.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19


NJK:s verksamhet

Sjösättningarna

Info beträffande sjösättningar och Björkholmen (talko, faciliteter mm) finns här

Min Krog

Fortsätter den 6.4.2020 (måndag) med Take away och hemlevernas från MinKrog/NJK Björkholmen
Take away och hemleverans om möjligt kl. 11.00- 14.00 till närområdet (Drumsö-Gräsviken)
Du kan plocka upp mat som portioner eller i större mängder.

31.5.2020

– 9.6.2020 kommer ett digitalt vårmötet att ordnas. All info angående vårmötet publiceras på adressen www.njk.fi/digivarmote2020. Kallelsen publiceras i HBL.

28.5.2020

– Juniorverksamheten kommer ut med nya riktlinjer för verksamhet som ordnas från och med 1.6.2020.

5.5.2020

– Från och med den 1.6 ändras restriktionerna från 10 till 50 personer på offentliga ställen. Det öppnar för att mera verksamhet blir möjlig. Tyvärr medför restriktionen dock ännu att t.ex. Kajholmen 101 år inte kommer att arrangeras i år som planerat.

4.5.2020

– Årsbesiktning över videoförbindelse. Video-besiktningen riktar sig i första hand till dem som vill hålla distans samt till båtägare i trakter där det inte finns en besiktningsman och som under rådande omständigheter vill undvika att ta sig och båten till något besiktningstillfälle.
Läs mera här

26.4.2020

Blekholmen öppnar 4.5 i år. All service är inte tillgänglig, kontakta hamnkontoret för mera information!

18.4.2020

Anmälan till Kajholmen 101 öppnar inte idag som tidigare meddelats. Det är osannolikt att så stora samlingar av folk är tillåtna ännu i mitten av juni.
Vi följer med situationen och om återkommer om situationen ändrar. Alla siktar säkert på en sjudundrande tillställing så fort det nya normala återgår till mera gamla normala.

17.4.2020

– Styrelsen behandlade hur NJK påverkas av epedemin och fokus läggs på att anpassa våra utgifter efter bortfallna inkomster.
– En del träningsverksamhet kör igång, men med strikta regler för hur många osv. Berörda informeras hur träningstillfällena går till

16.4.2020

– Styrelsen håller styrelsemötet som videomöte idag kl. 18, mera info om mötet i morgon.

– Nyland är igen öppnat, men följ myndigheternas rekomendationer även på havet och iakta extra försiktighet

– Junior har kommit med uppdaterade riktlinjer: http://www.njk.fi/juniorverksamhetens-uppdaterade-riktlinjer-och-information-om-grupperna/

7.4.2020

Närmare info angåede båtbesiktningarna finns här
Info beträffande sjösättningar och Björkholmen (talko, faciliteter mm) finns här

5.4.2020

Tillfälligt reglemente för skärgårdshamnarna under Covid-19-pandemin

I skärgårdshamnarna gäller samma regler som i samhället i övrigt:

– Håll dig hemma om du är sjuk eller i karantän.

– Håll åtminstone några meters avstånd till andra.

– Var extra noga med hygienen.

Detta innebär att vi inte samlas för småprat eller gemensamma måltider i byggnaderna, utan båtlagen håller sig för sig själva. Grillarna får användas. Var noga med handhygienen vid anteckning i hamn-/bastuboken, hissning och halning av flaggan, grillning och vid övriga gemensamma aktiviteter, både före och efter. Använd egna grillbestick och kärl. Torka av handtag och övriga ytor före och efter användning, speciellt på utedassen. Använd i mån av möjlighet egna faciliteter.

Klubben rekommenderar att alla för tillfället undviker bastubad i skärgårdshamnarna då klubbens resurser tyvärr inte räcker till för städning efter varje bastutur. Dam- och herrbastu ordnas inte så länge rekommendationen är i kraft att alla ska undvika onödiga sociala kontakter. Vid eventuellt bastubad bör bastuboken ovillkorligen ifyllas.

Klubben begränsar tillgången till hamnarna så till vida, att det vid varje boj förtöjs högst en båt. Genom att hålla lite mellanrum mellan båtarna, minskar vi eventuell smittospridning.

I övrigt hälsar klubben medlemmarna välkomna att så småningom inleda säsongen i skärgårdshamnarna. Följ med nyheterna här på hemsidan, i nyhetsbreven och på Facebook för aktuell information av intendenterna beträffande hamnarnas öppningstidtabeller.

– Kantringsövning med GSS den 18.4 inhiberas

2.4.2020

– Även Bjökholmens vårregatta inhiberas
– De första onsdagsseglingarna i maj ordnas inte
– TwoStar kappseglingen flyttar från maj till senare datum, nytt datum klarna om ca 2 veckor
– Ett tillfälligt reglemente för skärgårdshamnarna är under arbete och publiceras snart

1.4.2020

– Tolvornas VM är annullerat, ordnas 14-22.8.2021 i stället
– NJK Open Spring Cup 2020 (22-24 Maj) är inställd
– Förstamaj-luncherna kommer inte att ordnas, men flaggan kommer att hissas av kommodoren och vi sänder detta live via vår Facebook sida.

26.3.2020

– Femklubbsregattan samt Atlantic Round skjuts upp med ett år. NJK:s arrangörstur infaller sålunda 2022.
– NAS / Juniorutbytet är lagt på is för tillfället. NAS meddelar nya datum meddelas senare i år. The North American Station planerar ännu att fira sina 75 år i december som planerat.

25.3.2020

– Anmälan till Förstamaj-luncherna stängs för stunden. Det är för tillfället osannolikt att dessa kommer att kunna ordnas.
Gjorde betalningar returneras ifall att tillställningen inhiberas.

NJK:s skärgårdshamnar
Klubben har tyvärr inte möjligheter att rengöra dörrahandtag, köksutrymmen, bastulavar och utedass mm så frekvent som bordes föra att minska på smittoriskerna.
Vi ber därför att alla gärna har med sig egna diskredskap till hamnarna och överväger noggrant risker med bastubad och användandet av allmänna fasciliteter.
Beakta även eventulla områdesrestriktioner på havet, internationellt vatten kommer snabbt emot i fint vårväder.

23.3.2020, 14:00

– Påminner om att NJK eller Sailing Center inte ordnar arrangerade träningar för tillfället.
I morgon, tisdagen den 24.3, väntas mera begränsningar träda i kraft, mera info följer då vi vet vilka de är

18.3.2020, 13:00

Juniorinfo
Sailing Center on hold until April 13th
– Återkallning av möteskallelsen för vårmötet publiceras inkommande söndag i HBL
– Båtbesiktning / skrovbesiktningar: Första besiktningstillfället är 26.4 och datumet gäller tills annat meddelas. Frågor angående besiktning riktas till christian.hortling@njk.fi.

17.3.2020

Trots strama restriktioner från myndigheternas håll så finns det aktiviteter som är tillåtna och inte går emot myndigheternas rekommendationer.
– man kan fara ut och träna i små grupper om man inte tillhör riskgrupperna
– man kan jobba på sin båt på Björkholmen (undvik kollektivtrafik för tillfället)
– man får sjösätta sin båt
– man kan delta i utomhustalkon.

I alla fall går myndigheternas rekommendationer och förordningar före annat som meddelas. Följ därför dagligen med vad staten informerar!

För tillfället är övriga evenemang fortsättningsvis inhiberade. Vårmötet kommer att flyttas till nytt datum, mera om det senare då vi vet hur länge undantagsläget pågår.

16.3.2020

”Offentliga sammankomster med fler än tio personer begränsas och folk uppmanas att inte befinna sig i onödan på offentliga platser.”

Förordningarna som delgavs idag, 16.3, på eftermiddagen gör att alla NJK-evenemang för tillfället inhiberas

Vi jobbar som bäst på att försöka hitta på alternativa sätt för bland annat kommittéerna att fortsätta fungera. Bland annat är on-line möten en möjlighet och vi gör allt vi kan för att kommande verksamhet ska kunna planeras vidare och fortsätta normalt så fort det går. Vi informerar mera i morgon den 17.3.

Johan Lindberg
I vicekommodor
040 508 0868
johan.lindberg@njk.fi

(redigera)
Facebook YouTube
X