Blekholmens gästhamn är öppen

NJK / Båtärenden / Blekholmens gästhamn är öppen

Helsingfors stad är nu klara med utläggning av bojar och spiltor i Blekholmens hamn och gästhamnen är öppen!
Tidigare meddelades att gästhamnen öppnar först 19.5, men staden blev klara lite snabbare än utlovat.

(redigera)
Facebook YouTube
X