Blekholmen får ny bastu

NJK / Hamnar / Blekholmen får ny bastu

Blekholmens bastuprojekt startade i oktober. Den gamla bastun som var inhyst i södra ändan av Segelskjulet är riven.


Inga överraskningar beträffande stommen, golvbalkarna eller fuktskador dök upp under rivningsarbetena. Därmed kunde själva byggandet av den nya bastun inledas redan under hösten.

På plats är redan nya golvpelare och golvbalkar och själva golvstommen är byggd och isolerad. Nya avlopp och vattenrör är installerade, mellanväggsfackverket är byggt och även några mellanväggsskivor är redan på sin plats.


På östra sidan av byggnaden har man gjort utrymme för en badbalja som tillfälligt har flyttats på plats. Baljan flyttas senare lite längre ut från byggnaden. Den 29 november slutfördes arbetena för denna höst och fortsätter på våren så fort isarna har gått.

(redigera)
Facebook YouTube
X