Anmälan till kursen Den nya sjötrafiklagen 4.3 är öppnad

NJK / Båtärenden / Anmälan till kursen Den nya sjötrafiklagen 4.3 är öppnad

Föreläsningsmaterial

Ladda ner föreläsningsmaterialet från 4.3 (sjötrafiklagen), pdf ca 3 Mb

Akademin anordnar tillsammans med Finlands Navigationssällskap tre skolnings- och diskussionskvällar kring nyttiga och aktuella ämnen. Kom med och lär dig något nytt, dela med dig av dina egna erfarenheter samt samla idéer inför nästa båtsäsong.

Tidpunkten för de tre tillfällena, som ordnas på Björkholmen är:

  • 1. Vecka 4. 22 januari, kl. 18–22 (Säkerhet till sjöss)
  • 2. Vecka 6. 5 februari, kl. 18–22 (VHF, AIS och utrustning kring dessa)
  • 3. Vecka 10. 4 mars, kl. 18–22 (Den nya sjötrafiklagen)

DEN NYA SJÖTRAFIKLAGEN

Lagen träder i kraft 1 juni 2020.
Vi behandlar bland annat:
• Konsolidering av ”gamla” förordningar och lagar
• Vad ändras?
• Nya bestämmelser om befälhavare på fritidsbåtar
• Sjövägsreglernas roll

Anmäl dig till kursen nedan.
Välkommen med!

Anmälda:

Ragnar Lindberg har fått förhinder Ragnar Lindberg har fått förhinder NJK
Classe Tallberg Classe Tallberg NJK
Maren Salvesen Maren Salvesen BS
Carl-Johan Thodén Carl-Johan Thodén NJK
Anders Karlsson Anders Karlsson NJK
Petri Pennanen Petri Pennanen NJK
Ragnar Lindberg Ragnar Lindberg Nyländska Jaktklubben rf
Max Ekholm Max Ekholm NJK
pata andersson pata andersson  
Tom Degerlund Tom Degerlund NJK
Christoffer Lindqvist Christoffer Lindqvist NJK
Laura Hyryläinen Laura Hyryläinen NJK
Susanne Kuusansalo Susanne Kuusansalo  
Kim Pomoell Kim Pomoell Njk
Petri Eväsoja Petri Eväsoja NJK
Owe Halla Owe Halla NJK
Mikael Sundholm Mikael Sundholm Njk
Berndt von Frenckell Berndt von Frenckell NJK
Johan Gräsbeck Johan Gräsbeck NJK
(redigera)
Facebook YouTube
X