Akademin utbildar under vårvintern

NJK / Nyheter / Akademin utbildar under vårvintern

Akademin anordnar nästa år tillsammans med Finlands Navigationssällskap tre skolnings- och diskussionskvällar kring nyttiga och aktuella ämnen. Kom med och lär dig något nytt, dela med dig av dina egna erfarenheter samt samla idéer inför nästa båtsäsong.

Tidpunkten för de tre tillfällena, som ordnas på Björkholmen är:

  • 1. Vecka 4. 22 januari, kl. 18–22 (Säkerhet till sjöss)
  • 2. Vecka 6. 5 februari, kl. 18–22 (VHF, AIS och utrustning kring dessa)
  • 3. Vecka 10. 4 mars, kl. 18–22 (Den nya sjötrafiklagen)

SÄKERHET TILL SJÖSS

Vi behandlar bland annat följande:
• Nödsignalutrustning
• Personlig säkerhetsutrustning
• Båtens säkerhetsutrustning
• Brandsäkerhet
• Sjöräddningen
• Var kan man lära sig mera (praktiska kurser)

VHF, AIS OCH UTRUSTNING KRING DESSA

Vi behandlar bland annat följande:
• VHF och DSC. Utrustning, tillstånd och funktionalitet
• AIS, fördelar, nackdelar och begränsningar
• AIS-transpondern
• Integration av kart-plottern med VHF och AIS
• VTS-centralens funktion

DEN NYA SJÖTRAFIKLAGEN

Lagen träder i kraft 1 juni 2020.
Vi behandlar bland annat:
• Konsolidering av ”gamla” förordningar och lagar
• Vad ändras?
• Nya bestämmelser om befälhavare på fritidsbåtar
• Sjövägsreglernas roll

Anmälningslistor öppnar snart, följ med på webben (länk till anmälan publiceras på den här sidan)

(redigera)
Facebook YouTube
X