Senaste Nyheterna

Björkholmen stänger för vintern!

22.10.2014 Landgångarna till pontonerna tas bort, vattnet och elen kopplas bort på pontonerna 2.11.2014 Elen kopplas bort från piren, vattnet kopplas bort från resten av området, septipumpen kopplas loss.

SBF:s nyhetsbrev september-oktober

Segling och Båtsport har kommit med ett fullspäckat nyhetsbrev. Det kan läsas på deras webbplats här.

Ansök om seglartecken inom oktober

Du som gjort en långfärd eller kappseglat flitigt och framgångsrikt denna säsong, kom ihåg att ansökan om seglartecken skall lämnas till klubben inom oktober för att kunna behandlas denna höst. Reglementet för NJK:s seglartecken finns i årsboken 2011 på sidan 152 och på webbplatsen under medlemssidorna (kräver att du… Läs mera →

Höstmöte 27.11.2014 kl. 18.00. Välkommen!

Inbjudan till höstmöte Torsdagen den 27 november 2014 på Björkholmen kl 18:00. På agendan stadgeengliga ärenden. Valkommittténs förslag till NJK:s styrelse finns till påseende på klubbens hemsida och på kansliet Styrelsen Enligt klubbens stadgar sker val av styrelse, revisorer och valkommitté på höstmötet. Valkommitténs förslag är följande: Valkommittén (enligt stadgarna ordförande + 3 medlemmar) Lars… Läs mera →

ICOYC medlemsbladet

Läs om eskader segling, mötet på Nya Zeeland i november och andra nyheter från International Council of Yacht Clubs, Medlemsbladet är på engelska. Läs här: ICOYC Newsletter September 2014